Thursday, 30 January 2014

Perempuan yang baik...


“Wanita yang paling baik itu ialah yang murah mas kahwinnya, yang senang nikahnya, yang baik akhlaknya. Dan wanita yang jahat itu ialah yang mahal mas kahwinnya, yang susah nikahnya, dan buruk akhlaknya!”

Sekarang dah terbalik. Oh why.

No comments :

Post a Comment